ПРОЕКТЫ
Killer profile

Killer profile

Release date: 11th of July 2012

Premiere: NTV

Format: series

Genre:detective, criminal

Director: Vladimir Koifman

Screenwriter: Maksim Esaulov, Dmitry Tersky

DOP: Alexey Karpukhin

Production designer: Alexandr Dobryagin

Producer: Rauf Kubaev, Yulia Sobolevskaya

Countries of production: Russia

Production company: “Film Production Center” Studio, Zebra Film Company

Cast: Maksim Shegolev, Vadim Andreev, Denis Matrosov, Sergey Pioro, Evgeny Gusev, Maksim Glotov, Roman Indyk, Richard Bondarev, Igor Samoilov, Dmitry Burenkov, Larisa Negreeva-Tseslyak, Ksenia Surkova, Margarita Shilova, Konstantin Frolov, Sergey Koleshnya, Yulia Ruvinskaya, Timofey Smirnov, Nikolay Serdtsev, Sergey Kholmogorov, Anton Afanasyev, Dmitry Grachev, Natalya Pikula, Olga Kulikova, Igor Artashonov, Dmitry Blokhin, Ruslan Yagudin, Elena Glazkova, Nikolay Bendera, Alexandra Pankratova, Denis Yurchenkov, Vyacheslav Shikhalev, Vladimir Yakovlev, Sergey Vasiliev, Vasiliy Belokopytov

Length: 16 x 45 min